Vi uppdaterar oss

Vi har nu bytt kassasystem och det kommer att innebära att vi inom kort kan erbjuda de kunder som vill boka sin tid på internet den möjligheten. Det kommer att kunna genomföras via länk på vår hemsida. Snart så !!!